פיתוח תיירות

תחום התיירות נמצא בליבת פעילות האשכול והוא מהווה פוטנציאל עצום ופלטפורמה לפיתוח ויצירת מנוף כלכלי משמעותי מנכסי הנוף, התרבות, ההיסטוריה והמגוון האנושי, תוך פיתוח כלכלה מקומית ואחראית.

האשכול פועל ליצירת מתווה אזורי משותף לפיתוח התיירות. לצורך יצירת המתווה, יזם האשכול את תכנית 'אקו תור' בה שותפים 11 ראשי רשויות האשכול, יחד עם משרדי ממשלה ושותפים נוספים. 

כמו כן, האשכול עוסק בבנייה של תאגיד תיירות אזורי שייתן לתיירנים מענה בתחומי השיווק והמיתוג האיזורי, רגולציה ושיפור המוצר

עשייה בשטח:

צוות התיירות עסק בכמה תחומים בימי הקורונה

  • איגוד התיירנים ויצירת קמפיין "מרימים את המפלס" קמפיין מעורבות גולשים תיירנים ומבקרים – תוך יצירת צוות וקבוצת עבודה
  • הכנת נייר עמדה בתחום תעסוקה ותיירות באשכול
  • קיום ישיבות ZOOM  עם התיירנים לאיתור צרכים ושיחות מעקב עם תיירני האשכול להבנת הצרכים היום וב"יום שאחרי"
  • מפגש תיירנים ליצירת מיתוג אשכולי "האשכול בסגול " + הכנת קיט לתיירנים ויצירת קבוצות רכישה לכלים טכנולוגיים
  • הקמת חממת תיירות – תכנית לפיתוח קבוצות תיירנים שמקבלים ייעוץ עסקי ומיקוד בתחומי הדיגיטל והטכנולוגיה

נגישות