תכנון ואסטרטגיה

יוצרים שותפות, לוקחים אחריות
תהליך אסטרטגי אזורי 2025
אשכול כנרת עמקים

מטרת התהליך הינה פיתוח תמונת עתיד 2025 ממנה נגזרים האתגרים לפעולה בארבעה תחומים מרכזיים: פיתוח כלכלי, תיירות, פיתוח חברתי ומערך איכות הסביבה.

פורום 100 המשפיעים – קבוצת מנהיגות אזורית

מתוך תפיסה הרואה בכוחות המקומיים בסיס משמעותי לקידום ופיתוח אזורי הוקם פורום 100 המשפיעים של אשכול כנרת ועמקים.  

במהלך השנה הקרובה הפורום יהיה שותף בפיתוח התכנית האסטרטגית לקידום כלכלי-חברתי של אזורינו. התכנית מבוססת על קידום שיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות, המגזרים השונים ובשותפות עם משרדי הממשלה. הפורום יפתח מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים תוך התבססות על הנכסים והאוצרות של האזור, לצד בניית שירותים משותפים יעילים ואיכותיים במטרה לשפר את רמת החיים של תושבי האשכול.

חברי הפורום – מובילות ומובילים ממגוון מגזרים: ציבורי, חברתי, עסקי וממשלתי, בעלי השפעה ועשייה משמעותיים.

תכנית עבודה ל2025

בניית תכנית אסטרטגית לאשכול הוצבה כיעד מרכזי לשנת העבודה הראשונה של האשכול. 
התכנית נועדה לגבש אסטרטגיה אזורית לפיתוח כלכלי וחברתי, תוך יצירת הסכמות ורתימת כל הגורמים הפעילים במרחב. 
התכנית שתבנה תתבסס על הנכסים, החזקות וההזדמנויות הטמונות באשכול, תוך זיקה למגמות בארץ ובעולם.

חברת אידאה שותפה לתהליך ומלווה את צוות האשכול בתכנון, פיתוח והנחיית התהליך האסטרטגי.

נגישות