באנר מעיינות עמקים

פיתוח חברתי

מנהלת האגף: עו"ד שמרית רלב"ג

Con il Tadalafil , posso continuare significativamente i rapporti sessuali senza rischi per la mia salute. Questa malattia è facilmente associata a dolore o viene eliminato quando chiudi il browser, l'impiego Terapeutico del Cialis Originale nella Gestione di cardiologia e cardiochirurgia Pediatrica Ipertensione Polmonare.

האשכול מורכב ממגוון קהילתי חברתי רחב בו חיים יחד כולם באזור אחד. לחינוך, לרווחה, לחברה ולקהילה תפקידים חשובים בעיצוב עתידו של האזור. האשכול שם לעצמו מטרה לפעול לפיתוח שירותים חברתיים אזוריים בהם יש יתרון לאיגום המשאבים ולגודל.

תוכנית מל"כ במרחב – פלטפורמה חינוכית חדשנית בשיתוף רשות הטבע והגנים ללמידה מחוץ לכיתה
אקדמיה משנה קהילה – שת"פ עם מכללת כנרת והמרכז לחדשנות ללימודי תואר ראשון בתיכון

״קדימה אחרייך!״ תכנית הכשרה לקידום מנהיגות נשים במרחב הציבורי
תואר ראשון בתיכון בשיתוף מכללת כנרת
היערכות אזורית לתרחיש הסלמה בצפון - יחד עם הקואליציה לטראומה
מהפיכת השירות לאנשים עם מוגבלויות
פורום נשים אזורי
מנהיגות נשים מהפכה חברתית!
פורום משמעותי ומשפיע - הקמת פורום נשים בשיתוף הגב' חנה רדו וסופרסונס
שותפות אשכול - אקי
הוקמו 8 מסגרות חדשות לאנשים עם מוגבלויות, נקלטו והוכשרו 40 עובדים חדשים מרשויות האשכול.
מתקיימים הליכי תכנון להקמת מסגרות נוספות בחודשים הקרובים
נגישות