פיתוח חברתי

אשכול כנרת עמקים מורכב ממגוון חברתי רחב המכיל יהודים, ערבים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים החיים יחד במגוון צורות יישוב. האשכול שם לעצמו מטרה חשובה של פיתוח שירותים חברתיים אזוריים. פיתוח השירותים יתבסס על ראייה אזורית תוך מתן מענה לשירותים בהם יש יתרון מובהק  לגודל, וכן פיתוח תשתיות אזוריות התומכות בפיתוח חברתי.

אנו מאמינים שביסוס השירותים ופיתוחם יביא לחיים משותפים טובים ואיכותיים לכלל אוכלוסיית האשכול. כרגע נמצאים בשלבי תכנון ראשונים פרויקטים בתחום הרווחה (פתרונות לבעלי מוגבלויות ולאזרחים ותיקים). ולאחר מיפוי של גורמי החברה האזרחית הפעילים במרחב.

נגישות