מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, מיפוי והכנת תכנית דיגיטציה לרשויות אשכול כנרת עמקים

מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ,
מיפוי והכנת תכנית דיגיטציה
לרשויות אשכול כנרת עמקים

 

מכרז רכש ערבית

נגישות