פרויקטור בריאות אזורי- מכרז 03/24 -מיקור חוץ

מכרז 03.24- פרויקטור בריאות אזורי– מיקור חוץ

מסמך עדכונים והבהרות מספר 1 מכרז 3.24 – פרויקטור בריאות אזורי

ניתן להגיש את מסמכי המכרז עד 31/03/2024 בשעה 12:00 (צהריים) במשרדי האשכול ברחוב אחוה 5 טבריה.

מועד סיום הגשת המכרז נדחה. ניתן להגיש את מסמכי המכרז ברחוב אחוה 5 טבריה בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול עד לתאריך 11/04/24 בשעה 12:00 (צהריים)

מועד סיום הגשת המכרז נדחה ומסמך עדכון פורסם. ניתן להגיש את מסמכי המכרז ברחוב אחוה 5 טבריה בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול עד לתאריך 18/04/24 בשעה 12:00 (צהריים)

פתיחת המעטפות תתקיים ב21/04/2024 בשעה 9:30 במשרדי האשכול ברחוב אחוה 5, טבריה

נגישות