מכרז 8/23- לאספקה, התקנת, בדיקות בטיחות ואחזקת מתקני משחק, כושר הצללות, מצעים בולמי נפילה וריהוט רחוב

מכרז 8.23 – לאספקה, התקנת, בדיקות בטיחות ואחזקת מתקני משחק, כושר הצללות, מצעים בולמי נפילה וריהוט רחוב

מחירון מאוחד מכרז 8.23

מסמך הבהרות מס 1- מכרז 8.23 – לאספקה, התקנת, בדיקות בטיחות ואחזקת מתקני משחק, כושר, הצללות, מצעים, בולמי נפילה וריהוט רחוב

פתיחת מעטפות תתקיים ב27/06/2023 בשעה 11:00 במשרדי האשכול, רחוב אחוה 5 טבריה

 

נגישות