מכרז 6.23- לאספקת והתקנת מערכות מיזוג ניהול ובקרה עבור רשויות המקומיות החברות באשכול כנרת והעמקים

מכרז 6.23- לאספקת והתקנת מערכות מיזוג ניהול ובקרה עבור רשויות המקומיות החברות באשכול כנרת והעמקים

מכרז 6.23- לאספקת והתקנת מערכות מיזוג ניהול ובקרה- מסמך הבהרות מס 1

מכרז 6.23- לאספקת והתקנת מערכות מיזוג ניהול ובקרה- מסמך הבהרות מס 2

מכרז 6.23- לאספקת והתקנת מערכות מיזוג ניהול ובקרה- מסמך הבהרות מס 3

מכרז 6.23- לאספקת והתקנת מערכות מיזוג ניהול ובקרה- מסמך הבהרות מס 1- עדכון

נוסח ערבות מכרז 6.23 מתוקן – אשכול כנרת עמקים

המועד האחרון להגשת המכרז נדחה- ניתן להגיש את מסמכי המכרז עד 28/8/2023 בשעה 12:00 (צהריים) במשרדי האשכול ברחוב אחוה 5 טבריה.

כמו כן, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה- ניתן לשלוח את השאלות עפ"י ההנחיות הכתובות במסמכי המכרז עד 10/8/2023 בשעה 12:00. לתשומת ליבכם- נא לא להגיש הצעות לפני פרסום מסמך ההבהרות וצירופו למסמכי ההגשה.

נגישות