מכרז 5/23- פרויקטור בריאות אזורי

מכרז 05.23- פרויקטור בריאות

פתיחת מעטפות תתקיים ב27/06/2023 בשעה 11:00 במשרדי האשכול, רחוב אחוה 5 טבריה

נגישות