מכרז 4.23- פרויקטור תיירות אזורי- מיקור חוץ

מכרז 4.23- פרויקטור תיירות אזורי- העסקה חיצונית

סוף זמן הגשת המכרז נדחה. ניתן להגיש את מסמכי המכרז ברחוב אחוה 5 טבריה בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול עד לתאריך 13/6/23 בשעה 12:00 (צהריים)

פתיחת מעטפות תתקיים בתאריך 14/06/2023 בשעה 9:00 במשרדי האשכול רחוב אחוה 5 טבריה

נגישות