מכרז 3/23 להפחתת פליטות פחמן בשיטת ליסינג תפעולי

מכרז 3.23- להפחתת פליטות פחמן בשיטת ליסינג תפעולי

מסמך הבהרות מס 1 מכרז 3.23 להפחתת פליטות פחמן בשיטת ליסינג תפעולי

מסמך הבהרות מס 2- מכרז 3.23 להפחתת פליטות פחמן בשיטת ליסינג תפעולי

 

בעקבות המצב הביטחוני הוחלט על דחייה נוספת של סוף הגשת המכרז.

ניתן להגיש את מסמכי המכרז עד לתאריך 13/11/2023 בשעה 12:00 (צהריים) במשרדי האשכול ברחוב אחוה 5 טבריה.

נגישות