מכרז 1/23- אספקת והחלפת תאורת רחובות סולארי

מכרז 1.23- אספקת והחלפת תאורת רחובות סולארי

מסמך הבהרות מכרז 1.23- אספקת והחלפת תאורת רחובות סולארי

סוף זמן הגשת המכרז נדחה. ניתן להגיש את מסמכי המכרז עד יום חמישי 2/2/2023 בשעה 12:00 (צהריים) במשרדי האשכול ברחוב אחוה 5 טבריה.

 

פתיחת מעטפות למכרז 1.23 תתקיים ברחוב אחוה 5 טבריה במשרדי אשכול כנרת עמקים ביום חמישי 16/02/2023 בשעה 10:30

נגישות