מכרז פומבי 06/2020 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת, פסולת גושית וגזם באתר מורשה

נגישות