מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, מיפוי והכנת תכנית דיגיטציה לרשויות אשכול כנרת עמקים – מסמכי מכרז, מסמך הבהרות והארכה

מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ,
מיפוי והכנת תכנית דיגיטציה
לרשויות אשכול כנרת עמקים

 

מכרז רכש ערבית

נגישות