מכרז 7/23- לפיתוח ותחזוקת תשתיות כבישים, מים, ביוב, מדרכות ושירותים נלווים לכל אלה

מכרז 7.23 – לפיתוח ותחזוקת תשתיות כבישים, מים, ביוב, מדרכות ושירותים נלווים לכל אלה

מסמך הבהרות מס 1 מכרז מסגרת מס' 0723 לפיתוח ותחזוקת תשתיות כבישים, מים, ביוב, מדרכות ושירותים נלווים לכל אלה

מסמך הבהרות מס 2- מכרז מסגרת מס' 0723 לפיתוח ותחזוקת תשתיות כבישים ומדרכות

המועד האחרון להגשת המכרז נדחה. ניתן להגיש את מסמכי המכרז עד 20/7/2023 בשעה 13:00 (צהריים) במשרדי האשכול ברחוב אחוה 5 טבריה.

פתיחת מעטפות תתקיים ב25/7/23 בשעה 9:00 במשרדי אשכול כנרת עמקים רחוב אחוה 5 טבריה.

נגישות