מכרז מסגרת 33/22- לאספקת שירותי מערכות מידע עבור אשכול כנרת עמקים

מכרז מסגרת 33.22- לאספקת שירותי מערכות מידע עבור רשויות אשכול כנרת עמקים – מעטפת משפטית

מכרז מסגרת 33.22- לאספקת שירותי מערכות מידע עבור אשכול כנרת עמקים – מפרט טכני

מכרז 33.22 מערכות מידע- מסמך הבהרות

מכרז 33.22 מערכות מידע מסמך הבהרות מספר 2

‏‏מכרז 33.22 מערכות מידע מסמך הבהרות מספר 3

סוף זמן הגשת המכרז נדחה. ניתן להגיש את מסמכי המכרז ברחוב אחוה 5 טבריה בתיבת המכרזים שבמשרדי אשכול כנרת עמקים עד לתאריך 27/12/2022 בשעה 12:00

פתיחת מעטפות למכרז 33/22 תתקיים ברחוב אחוה 5 טבריה במשרדי אשכול כנרת עמקים ביום שלישי 27/12/2022 בשעה 15:00.

נגישות