מכרז מסגרת 32/22- להקמת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית GIS

לידיעתכם, פתיחת מעטפות למכרז 32/22 לאספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית תתקיים ביום חמישי 10/11/2022 בשעה 13:00 במשרדי אשכול כנרת עמקים, רחוב אחוה 5, טבריה

סוף זמן הגשת המכרז נדחה. ניתן להגיש את מסמכי המכרז ברחוב אחוה 5 טבריה בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול עד לתאריך 08/11/2022 בשעה 12:30

מכרז מסגרת 32.22- להקמת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית GIS

מכרז מסגרת 32.22- להקמת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית- מסמך הבהרות מספר 1

מכרז 32.22 להקמת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית- מסמך הבהרות מספר 2


נגישות