מכרז מסגרת 31/22- להקמת ותחזוקת מערכות מידע לניהול השירות

דחייה נוספת בסוף זמן הגשת המכרז.  ניתן להגיש את מסמכי המכרז ברחוב אחוה 5 טבריה בתיבת המכרזים שבמשרדי אשכול כנרת עמקים עד לתאריך 17/11/2022  בשעה 12:30 

פתיחת מעטפות תתקיים במשרדי אשכול כנרת עמקים ברחוב אחוה 5, טבריה ב17/11/2022 בשעה 14:00.

מכרז מסגרת 31.22- להקמת ותחזוקת מערכות מידע לניהול השירות CRM

מכרז מסגרת 31.22 להקמת ותחזוקת מערכות מידע לניהול השירות- מסמך הבהרות מספר 1

‏‏מכרז 31.22 להקמת ותחזוקת מערכות מידע לניהול השירות- מסמך הבהרות מספר 2

מכרז 31.22 להקמת ותחזוקת מערכות מידע לניהול השירות מסמך הבהרות מס' 3

נגישות