מכרז מסגרת 30.22 לאספקה והתקנה של ריהוט רחובות

מכרז מסגרת 30.22 לאספקה והתקנה של ריהוט רחובות

מכרז מסגרת 30.22 לאספקה והתקנה של ריהוט רחובות- מסמך הבהרות

הודעה- מועד אחרון להגשת המכרז נדחה והינו עד 18/07/2022 בשעה 12:00 (צהריים).

מכרז מסגרת 30.22 לאספקה והתקנה של ריהוט רחובות- מסמך הבהרות מספר 2

פתיחת מעטפות תתקיים במשרדי האשכול ב24/7/22 בשעה 11:00.

נגישות