מכרז מסגרת 2/23- לאספקת והחלפת תאורת רחוב בטכנולוגיית לד ומערכות ניהול ובקרה

מכרז 2.23- לאספקת והחלפת תאורת רחוב בטכנולוגיית לד ומערכות ניהול ובקרה

מכרז 2.23- תאורת לד -מסמך הבהרות מס' 1

‏‏מכרז 2.23- תאורת לד -מסמך הבהרות מס' 2

‏‏מכרז 2.23- תאורת לד -מסמך הבהרות מס' 3

פתיחת מעטפות תתקיים בתאריך 20/04/2023 בשעה 9:00 במשרדי אשכול כנרת עמקים רחוב אחוה 5 טבריה

נגישות