מכרז מסגרת פומבי 27/22 ביצוע עבודות שיפוצים במבני ציבור ומוסדות חינוך

מכרז שיפוצים מבני ציבור ומוסדות חינוך – מסמך הבהרות

מכרז מסגרת פומבי 27.22 לביצוע עבודות שיפוצים במבני ציבור ומוסדות חינוך

פתיחת מעטפות למכרזים 27/22 ו28/22 תתקיים ביום שלישי 21/06/2022 בשעה 15:00 במשרד אשכול כנרת עמקים רחוב אחוה 5, טבריה.

נגישות