מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 02/2020 לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק

נגישות