מכרז מסגרת פומבי מס' 26/22א אספקת והחלפת חול לגני ילדים וגני משחק

מכרז מסגרת 26.22א אספקת חול לגני ילדים וגני משחק

מכרז אספקת והחלפת חול 26.22א – מסמך הבהרות

‏‏מכרז אספקת והחלפת חול 26.22א – מסמך הבהרות מס' 2

פתיחת מעטפות למכרז 26/22א לאספקת והחלפת חול לגני ילדים וגני משחק תתקיים ב6/7/22 בשעה 14:00 במשרדי האשכול, רחוב אחוה 5 טבריה.

נגישות