מכרז מסגרת פומבי מס' 24/22 לשירותי יועץ ארגון ושיטות, שירות ומוקדים

מכרז מסגרת פומבי לנותני שירות עבור אשכול כנרת עמקים 2022

טבלאות למילוי בוורד- מכרזי יועצים

מכרזים לנותני שירות- מענה לשאלות הבהרה

עדכון מסמך א – נספח 1 – תצהיר הבנת מסמכי ודרישות המכרז (תיקון סעיף 1.5)

פתיחת מעטפות למכרז תתקיים ב11/5/2022 בשעה 14:30 במשרדי האשכול ברחוב אחווה 5 טבריה.

 

נגישות