מכרז מסגרת פומבי מספר 01/2020 לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת

לקבלת קבצי המכרז יש לשלוח מייל לכתובת Eshcol@kineretamakim.org

נגישות