מכרז מסגרת לאספקת מכלי אצירה

מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 3/2019 לאספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות
החברות באשכול הגליל והעמקים ובאשכול הכנרת והעמקים

לקבלת קבצי המכרז יש לשלוח מייל לכתובת Eshcol@kineretamakim.org

נגישות