מכרז אשכולות מס' 07/24 – לאספקת טובין בתחום מוכנות לחירום

לפרטי המכרז לחצו>>>אשכול כנרת עמקים- מכרז אשכולות לאספקת טובין ושירותים בתחום מוכנות לחירום לפרסום (1)

מכרז אשכולות מס' 07/24 – לאספקת טובין בתחום מוכנות לחירום

סימוני אישור ביטוח

אישור קיום ביטוחים

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 07.24 לאספקת טובין בתחום מוכנות לחירום

 

סוף זמן הגשת המכרז נדחה. ניתן להגיש את מסמכי המכרז ברחוב אחוה 5 טבריה בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול עד לתאריך 29/7/24 בשעה 12:00 (צהריים)

 

 

נגישות