הודעה על אישור ספק יחיד- "סמארט פארקינג" כספק יחיד לאספקת קרוסלת חניה.

נגישות