קול קורא להשתתפות נציגי ציבור מתנדבים בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם – נסגר

להלן רשימת נציגי הציבור שמונו לוועדת כח אדם אשכול כנרת עמקים

1. מר חיים בן שלום

2. גברת דינה אובצקי

קבצים להורדה
איקון להורדה
נגישות