מנהל/ת תחבורה אזורי- מכרז 01/24

לחץ כאן לפרטי המכרז >>> מכרז מנהל תחבורה אזורי

 

את כל הנדרש במסגרת מסמכי מכרז זה, לרבות המסמכים כאמור לעיל, יש להגיש לא יאוחר

מ-31/03/2024 עד השעה 12:00 למייל michrazim@kineretamakim.org   בציון שם

המועמד/ת ושם המשרה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי האשכול בטלפון: 04-8225990 (רינת).

 

מועד סיום הגשת המכרז נדחה. ניתן להגיש את מסמכי המכרז ברחוב אחוה 5 טבריה בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול עד לתאריך 11/4/24 בשעה 12:00 (צהריים)

 

הבהרה:
– תחומי האחריות של התפקיד יכללו: גיבוש הסכמות והגדרת תחומי פעילות משותפים לרשויות האשכול, קידום יוזמות ופרויקטים משותפים לרשויות המקומיות באשכול וליווי מקצועי של כוח האדם העוסק בתחום התחבורה ברשויות המקומיות
באשכול.
על המגיש.ה להיות העל יכולות בתחומים הבאים:
איסוף מידע, מיפוי ואיתור צרכים במרחב האשכול, לרבות איגום צרכי
הרשויות המקומיות, לשם זיהוי הסוגיות והתחומים שיש לקדם ברמה
המרחבית
קידום פרוייקטי תחבורה אזוריים בנושאי תחבורה מגוונים, תוך שיתופי
פעולה בין הרשויות המקומיות באשכול.
יתרון יינתן ל:
ניסיון בכתיבת מכרזים, תכניות עבודה, תכניות עסקיות ובניית תקציב, ניסיון בעבודה מול משרדי הממשלה וחברות ממשלתיות.
היכרות טובה עם הליכי תכנון וסטטוטוריקה.

נגישות