מכרז 9/23- פרויקטור בריאות אזורי- מיקור חוץ

מכרז 9.23- פרויקטור בריאות אזורי– מיקור חוץ

המועד האחרון להגשת המכרז נדחה. ניתן להגיש את מסמכי המכרז עד 13/09/2023 בשעה 12:00 (צהריים) במשרדי האשכול ברחוב אחוה 5 טבריה.

פתיחת מעטפות תתקיים ב20/9/23 בשעה 9:30 במשרדי אשכול כנרת עמקים רחוב אחוה 5 טבריה

נגישות