מכרז כ"א מס' 01/2020 מזכיר/ת משרד והנה"ח

לקבלת קבצי המכרז יש לשלוח מייל לכתובת Eshcol@kineretamakim.org

נגישות