מכרז פומבי 03/2019 גזבר/ית – נסגר

לקבלת קבצי המכרז יש לשלוח מייל לכתובת Eshcol@kineretamakim.org

נגישות