מכרז מפקח למערך אזורי משותף של איסוף, פינוי וסילוק פסולת מרשויות האשכול 2/2022

נגישות