מכרז כח אדם(פנימי) 2021/2 – נסגר

 

מכרז כח אדם (פנימי) 2/2021

מנהל/ת מחלקת פיתוח שירותים חברתיים באשכול

 

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979, אשכול רשויות כנרת עמקים מכריז בזאת על משרה פנויה של מנהל/ת מחלקת פיתוח שירותים חברתיים באשכול ומזמין להציג מועמדות למשרה בהתאם למכרז זה.

 

מסמכי המכרז המלאים זמינים לעיון במזכירות האשכול

את כל הנדרש במסגרת מסמכי מכרז זה יש להגיש לא יאוחר מ- 14/6/2021 בשעה 12:00 למייל  micrazim@kineretamakim.org  בציון שם המועמד/ת ושם המשרה.

 

להורדת הקובץ לחץ כאן

נגישות