קטגוריה: סביבתי

משאית דחס ראשונה לבית שאן

השקעות ראשוניות דחופות בבית שאן יצאו לפועל. משאית דחס ראשונה התקבלה – המשאית היא חלק מתכנית לשיפור איכות הסביבה בבית שאןבהמשך יוצבו פחים מונחי קרקע ומשאית מנוף לדחס ולפינוי.
נגישות