שרת הפנים הגב איילת שקד הגיעה לביקור באשכול כנרת עמקים

ביקור שרת הפנים

סיור מקצועי ורציני שכלל ישיבת עבודה באשכול עם יו"ר האשכול יורם קרין צוות האשכול מנכל משרד הפנים מנהל המחוז וצוות השרה, מפגש וישיבת עבודה עם 15 ראשי רשויות וחברי מליאת האשכול בגלי כנרת, מפגש עם פורום מנהיגות נשים אזורית וישיבת עבודה בעיריית טבריה.

יום עמוס ,נושאים רבים ושרה ומנכל שמחוברים לשטח ,פותרים בעיות ומובילים שינוי…

נגישות