ראשי רשויות אשכול כנרת עמקים מאוחדים- התכנסו לישיבת חרום בעקבות מלחמת "חרבות ברזל'.

ראשי רשויות אשכול כנרת עמקים יהודים וערבים התכנסו לישיבת חרום בעקבות מלחמת "חרבות ברזל'.
בתקופה כל כך רגישה ומאתגרת נפגשו יחד וכאיש אחד הביעו זעזוע עמוק ושאט נפש מאירועי הטרור הקשים .
בסיום המפגש הוציאו קריאה משותפת לתושבי האזור בזו הלשון:
"אנו ראשי הרשויות באשכול כנרת עמקים קוראים לתושבי האזור לשמור על רוח איתנה, להדק את שתוף הפעולה ,אנו מחזקים את ידי כוחות הבטחון ומייחלים לימים טובים יותר.
נזכור שאנו חיים יחד ונפעל בכבוד ובחיים משותפים גם עתה וגם בעתיד"
בישיבה הועלו נושאים רבים לטיפול בשעת חרום והקמת חדר מצב באשכול לטיפול בבעיות ברשויות.
נגישות