פורום מנהלי רווחה

מנהלי ומנהלות מחלקות הרווחה מרשויות האזור מגיעים באופן קבוע לאשכול כנרת עמקים לבניית שותפויות ולתכנון כולל בנושאי חוסן אוכלוסיה, התמודדות עם בעיות רווחה,גיוס כספים ועוד…

שמרית רלבג מנהלת שותפויות חינוך וקהילה באשכול, מובילה שתופי פעולה בניהול נכון ושותפים רבים.

בהצלחה!!

נגישות