סיוע למג'אר בניצול תקציבי סביבה שווה

סיוע של אשכול כנרת עמקים והתקנת אשפתונים

נגישות