משאית דחס ראשונה לבית שאן

השקעות ראשוניות דחופות בבית שאן יצאו לפועל.

משאית דחס ראשונה התקבלה – המשאית היא חלק מתכנית לשיפור איכות הסביבה בבית שאן
בהמשך יוצבו פחים מונחי קרקע ומשאית מנוף לדחס ולפינוי.

נגישות