מפתחים מנהיגות צעירה!

מתמקדים במנהיגות נוער!

15 מנהלי מחלקות נוער מכל רשויות האשכול הגיעו להקמת פורום ממוקד לטיפוח מנהיגות נוער אזורית.

מינהל חברה ונוער מחוז צפון משרד החינוך, אשכול כנרת עמקים, המועצה לחילופי נוער ומחלקות הנוער ברשויות חברו יחד לשתוף פעולה ארוך טווח להעצמת בני הנוער בכל אחת מהרשויות…

העתיד כבר כאן בהצלחה!!!!

נגישות