מפגש תכנון מנהלי אגפי רווחה, 25.06.2019

מפגש מנהלי רווחה

ביום שלישי התקיים מפגש למנהלי מחלקות ואגפי הרווחה באשכול. 
התארחנו בSoul-room, מפעל תעסוקה אזורי שמפעילה עמותת כוכב הצפון באשכול גליל מזרחי. 
ערכנו היכרות, למדנו על מודל הפעולה האזורי, סיירנו במקום וקיימנו שיח. 
המפגש התאפיין בהמון רוח טובה, אנרגיה ומוטיבציה ליצירת שינוי. הוחלט על הקמת צוות מקצועי של מנהלי ומנהלות רווחה, נציגי האשכול ומנהל צרכים מיוחדים, כדי לבנות תכנית אזורית לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים. בהצלחה לנו. 
תודה גדולה לתמי ריזנר ומירי ריצ'קר ממשרד הרווחה, ולRuti Gofer מנכ"לית עמותת כוכב הצפון!  

נגישות