מפגש ראשי רשויות האשכול

ראשי הרשויות של אשכול כנרת עמקים נפגשו היום במלון קיסר בטבריה ליום של למידה ובניית תהליך משותף. מרתק לשמוע את ראשי הרשויות בהתמודדות היומיומית ובחיבור המיוחד בין הרשויות.. תודה לעמותת קולות על השותפות וההנחייה.

האזור חשוב לכולנו ורק ביחד ננצח!

אשכול אחד עתיד אחד!!!

נגישות