מנכ"ל משרד התיירות מר' דני שחר – תוכנית תיירות אסטרטגית באשכול כנרת עמקים

מנכ"ל משרד התיירות מר דני שחר אירח אותנו בלשכתו בירושלים במסגרת דיונים על תוכנית תיירותית אסטרטגית לאשכול כנרת עמקים.
מנכל משרד התיירות וצוות משרדו יחד עם סיגל בן עוז מנהלת המחוז דנו בנושאי התשתיות, השיווק, האטרקציות התיירותיות וליווי תיירנים ביום שאחרי המלחמה.
אשכול אחד-עתיד אחד
נגישות