מכרז לאספקת שירותים להתקנת ותחזוקת פאנלים סולאריים

פאנילים סולריים

בשעה טובה פרסם האשכול מכרז לאספקת שירותים להתקנת ותחזוקת פאנלים סולאריים על גגות מבני ציבור ברשויות האשכול????

קישור למכרז: 

במכרז שותפים גם אשכול רשויות גליל ועמקים عنقود الجليل والمروج ואשכול גליל מזרחי – נתון המחזק את היתרון לגודל ????

לאחר השקעה ופיתוח, רשויות שייכנסו תחת המכרז ייהנו מהכנסות מחברת החשמל על החשמל שיופק במערכות הסולאריות על גגות מבני ציבור שלהן.
המכרז צפוי להניב הכנסות של מאות אלפי שקלים בשנה.

הציבור הרחב כעת מוזמן להציע הצעות עד ה-02/11/2020, לביצוע עבודות: רישוי, תכנון, אספקה, הקמה, בדיקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת הסדר "מונה תעריפי" של רשות החשמל עבור רשויות החברות באשכולות.

נגישות