מוציאים את החינוך מהבידוד

200 אנשי חינוך בכנס אזורי במלון קיסר בטבריה…
אשכול כנרת עמקים יחד עם מכללת כנרת במהלך חוצה גבולות בו היו שותפים נציגים מכל הרשויות באשכול!
הרצאות מרתקות דיוני עומק והחלטות אופרטיביות להמשך הדרך.
תודה גדולה לד"ר בת קצמן מנהלת המחלקה לחינוך וקהילה במכללה על שותפות אמת .
ליורם קרין יו"ר האשכול,לפרופ' סיביל הולברן,למיקי לב, לד"ר ניבה דולב , לאלי מאירי לעמרי נחום וכל מנחי הקבוצות שהשתתפו בדיונים המרתקים.
תודה מיוחדת לשרון בן דוד לשמרית רלב"ג
ולכל עובדי האשכול…
אשכול אחד-עתיד אחד!!!

נגישות