מארחים את תוכנית מנדל

משתתפי תוכנית "מנדל למנהיגות" התארחו באשכול, דנו ארוכות עם מנכל האשכול דרור ללוש בתוכניות הרוקמות עור וגידים ברשויות השונות ובחנו מקרוב את התפתחות התיירות במסגרת ה TOUR TECH.

שתוף הפעולה עם מנהיגי האזור העתידיים הוא בסיס אמיתי לבניית אזור משתף פעולה ומתקדם.. בהצלחה!

נגישות