למידה מרחוק

למידה מרחוק

לפני כחודש, פורום מנהלי אגפי החינוך של רשויות האשכול זיהה חוסר גדול בתכני לימוד ל'למידה מרחוק' בשפה הערבית. יחד עם מנהלי אגפי החינוך וארגון 'מעוז' פתחנו בתהליך מהיר לאיתור ותרגום תכנים מתאימים בערבית. קבצי חוברות העבודה הופצו ללמידה דרך מחשב לילדים וכן הודפסו על ידי הרשויות השותפות וחולקו למעל 24,000 תלמידים ותלמידות בגילאים שונים ברשויות

????
נגישות