לימודי תואר שני – שבוע אחרון להרשמה!

האוניברסטה הפתוחה

הזדמנות אחרונה בהחלט להצטרפות ללימודי תואר שני בממשל ומדיניות ציבורית באוניברסיטה הפתוחה – שבוע אחרון להרשמה! ????‍????

*** הלימודים צפויים להתקיים במתכונת פרונטלית בסניף טבריה, עם טובי המרצים בתחום (בהתאם להנחיות הקורונה).

מדיניות ציבורית היא תהליך שבאמצעותו מתמודדים מוסדות המדינה עם הדרישה לחלוקה של משאבי החברה דוגמת הקצאה של שירותי חינוך או ביטחון, על פי רוב כדי לפתור בעיות ציבוריות. לימוד מדיניות ציבורית מתמקד בתהליך זה ובוחן את עיצוב המדיניות ואת יישומה ותוצאותיה. לכן עוסק התחום לא רק במוסדות המדינה אלא גם בדיאלוג המתקיים בין המדינה לבין שחקנים הפועלים מחוץ לממשל, כמו קבוצות אינטרס ותנועות חברתיות וביישום המדיניות גם באמצעות סוכנויות, שאינן חלק ממוסדות המדינה, כמו רשויות מקומיות, עמותות ותאגידים פרטיים.

למי התכנית מתאימה?
התכנית מתאימה לכל מי שמתעניין ומתעניינת בתהליכים המתרחשים בזירת המדיניות הציבורית. לצד עובדי/ותמדינה ורשויות מקומיות התוכנית מתאימה מאוד גם לעובדים/ות בארגוני מגזר שלישי, יועצים/ות של המנהל הציבורי, עורכי/ות דין, רואי/ות חשבון ועובדים/ות במגזר העסקי שמעוניינים/ות לשפר את ההבנה שלהם/ן על תהליכי עיצוב ויישום של מדיניות ציבורית.
* עובדי הרשויות המקומיות זכאים לקבלת מלגה של המרכז לשלטון מקומי.

למבנה התכנית, תנאי הקבלה ופרטים נוספים להרחבה:
אתר התכנית – 
סרטון הסבר על התכנית – https://youtu.be/GXfFP9ge9gs

נגישות