כנס "מובילות שינוי ביחד"- מנהיגות נשית אשכול כנרת עמקים

כנס מנהיגות נשים אזורית אשכול כנרת עמקים…
200 מנהיגות מהשלטון המקומי ומוקדי השפעה שונים, במפגש מרתק בחצר כנרת יחד עם סופרסונס וגב' חנה ראדו…התחלנו מהלך קטן לפני שנה שצובר תאוצה ומצליח להקים בכל ישוב מנהיגות נשים מקומית לייצר מקומות תעסוקה ולבנות מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים!!
תודה לשמרית ולכל עובדי האשכול, ליורם קרין יו"ר האשכול ולחברות חברת סופרסונס המדהימות!!!

נגישות